4/13/2011

vikenti komitski „ no image available” 15-04 - 17h

17.00 галерия юка, в. друмев 23
викенти комитски „ no image available”, инсталация
петък 17:00 -20:00 събота 11:00 - 19:00 неделя 11:00-13:00
Варненската публика има възможност да види новия проект на Викенти комитски ,непосредствено след представянето му в столицата . "no image available" e интерактивна инсталация представена в рамките на contempo 4. Куратор на проектът е Владия Михайлова. повече за проекта: No image available (без изображение) на Викенти Комитски. Авторът използва заглавието в смисъла на компютърна грешка – крак, бъг, шум в системата или пропуск в PR-a.Добавените значения са анонимен аватар, липса на информация, празен дисплей.В изложбата на Викенти Комитски това е отсъстващото произведение, недовършената творба.No image available е втората самостоятелна изложба на художника, свързана с идеята за статута на произведението в съвременната глобална култура на ремикс на образи и съдържания.В експозицията са представени работи, които продължават една в друга и създават композиция от светлини, диагонали и ъгли.Те изграждат пространство в пространството, през което мрежата преминава като безкрайно повторение, случайност на смисли и съдържания, подобия, символи и образи, чиято йерархия е нарушена.Независимо дали използва видео, създава обекти, рисунки или колажи, работите на Викенти Комитски са направени най-често на принципа на копи, пейст и дилийт.В тях възможностите на съвременната дигитална култура и каналите на обмен на информация в мрежата са среда, която авторът адресира като определена „култура” на мислене, практики и поведение. Така произведението на изкуството добива „нов” статут на границата между глобалната система на изкуство, институции и пазари и „безразборния” поток от образи и информация в нет-а. Куратор на изложбата е Владия Михайлова. за автора:Викенти Комитски (р. 1983) работи преди всичко с обекти, рисунки и реди мейд.Той завършва Националната художествена академия в София.Участва в редица групови изложби, сред които: От идеология към икономика. Съвременно българско изкуство 20 години по-късно (2009), Държавен централен музей за съвременна история на Русия, Москва; Breaking Walls – Building Networks (2010), Македонски Музей за съвременно изкуство, Солун, Гърция; Photo I Photo You (2010) в Calvert 22 Gallery, Лондон; Fq-Test (2010) в GMG Gallery, Москва и Отвъд кредита (2010) в Antrepo 5, Истанбул.
статия във в-к "Култура":http://www.kultura.bg/bg/article/view/18231
bio
VIKENTI KOMITSKI / 1983,Sofia ,BG/ education 2002-2006, National Academy of Art, Sofia,Sculpture department ;1999-2002, the Fine Art School, Sofia solo exhibition 2009 -#1 , Vaska Emanuilova Gallery,Curator Vladiya Mihailova group exhibitions 2010 - NADA Art Fair,Miami,presented by GMG Gallery ,Moscow ;Handle with Care, Unicredit Studio,Milano,Curator Vyara Mlechevska ;August in Art Biennale,Varna,Curator Maria Vassileva; Beyond Credit, Antrepo 5,Istanbul, Curators: Maria Vassileva, Iara Boubnova, Luchezar Boyadjiev; FQ Test,GMG Gallery ,Moscow,Curator Andrey Parshikov -Border Situations-Drawing in contemporary art ,Industrialna 11 Gallery ,Sofia,Curator Yovo Panchev;Photo I Photo you,Calvert 22 ,London,Curator Iara Boubnova -Breaking Walls ,Building Networks,Macedonian museum of contempo¬rary art,Tesaloniki , Curators Iara Boubnova, Lydia Chatziiakovou, Chris¬tos Savvidis, Thalea Stefanidou 2009 - From Ideology to Economy. Contemporary Bulgarian Art 20 years later,The State Central Museum of Contemporary History of Russia, Moscow,Curators Iara Boubnova and Maria Vassileva;Gaudenz B. Ruf Award Shortlist,2009,R.Aleksiev Gallery, Sofia -Nominees of BAZA Award, Sofia City Art Gallery;The Temptation of Chalga, Sofia City Art Gallery ,Curators Vessela Nozharova and Svetlana Kuyumdzhieva 2008 - Democracy Talks-Konsthall C in Sofia , Vaska Emanuilova Gallery ,Sofia,Curator Vladiya Mihailova ,a project of Per Haselberg;Reality Blurs,Vaska Emanuilova Gallery ,Sofia,Curator Vladiya Mi¬hailova; Bulgaria-actual scene, Ludwig Museum, Koblentz, Germany;Biennale for Young Artists from Europe and the Mediterranean, Bari, Italy -Nominees of BAZA Award, Sofia City Art Gallery;No Place Like Home/No Home Like Place,Red House ,Sofia,Curator Yovo Panchev;Don’t Look Back In Anger,Red House Sofia,Curator Yovo Panchev 2007- Remember Sofia Underground,Shipka ,Sofia,Curators Yovo Panchev And Ruen Ruenov; Image.bg,Gallery Academy ,Sofia,curator Galia Dimitrova RECIDENCY: 2009 - SIM, Reykjavik Lives and works in Sofia