4/25/2011

stalker in contempo 4 | nikolay ninov and stella vesselinova

СТЕЛА ВЕСЕЛИНОВА. Картографски серии - фотография "Картография I и II е съставен специфично за con.tempo 4. Проекта има временен характер резониращ с краткия период и формата на представянето. Състои се от шест визуални фрагмента разделени в две серии от по три фотографии. Всеки фрагмент е част от документация на конкретно пространство прочетен отново, в контекстa на серията. Без последователност във време и място, без носталгия и емоционална принадлежност.Този проект е част от процес на лична картография, изследващ необходимостта от непрекъснато (де)конструиране на представата за реално пространство предизвикано от състоянието на съществуване между две свята." Стела Веселинова , Амстердам, април 2011 ---ЕN ---- Mapping series I and II by Stella Vesselinova /BG/HE/ Mapping Series I and II was specifically made for con.tempo 4. Its temporary nature resonates with the form and duration of the presentation.The project consists of six visual fragments divided into two series of three photographs. The images originate from documentations of concrete, existing spaces of personal significance. In the new context of the mapping series, spaces emerge with no consistency in time, location or emotional identity. The work is part of a personal mapping process. It explores the necessity for constant (de)construction of the concept of real space and the recollection of it, triggered by a permanent state of displacement. 6 images 50 x 30 cm each, in two sequences. Stella Vesselinova / Amsterdam, april 2011 see more for her in www.droogdok.eu ; www.otherplaces.eu -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- НИКОЛАЙ НИНОВ "ДА ОПРАВИМ НЕЩАТА"Човекът е мяра за всички неща”...Човекът е самонадеян и понякога сам губи мяра... Често се стреми да компенсира изчезналите сетива, които са го правили неделима част от естеството на света, като се намесва грубо в същността на нещата. Подреждането, сглобяването, полирането, лакирането, въобще въздействието в името на подобряването и разкрасяването не са непременно стъпка в правилната посока... Вместо да започваме света от начало и да зачеркваме с лека ръка постигнатото, е по-добре да го приемем, да го усвоим и да се впишем в него... дори и чрез изкуството." Николай Нинов 2010