4/17/2011

mimi rumenova .yuka gallery.7 pm.today

“Шпионка в къщата на любовта”-Мултипликация. В основата на този проект е мултиплицирането на един и същ обект,при което компонентите на зрителното поле - форма, цвят, повърхност създават впечатление за различност. Взаимносвързани от мултипликацията,отделните платна загубват своята самостоятелност,повтарянето на един и същи образ нарушава уникалността им, и все пак, всяка картина е със собствено звучене. Пет композиции,които не са израз на емоционално или физическо състояние,не са отражение на реални събития,те са достатъчно натоварени със собственото си себеизразяване.Композиции,които стоят като визуални факти представени на публиката,даващи и възможност да участва в процеса на взаимносвързване на отделните елементи в една цялост и по този начин да го довърши.Автопортретната форма на изображение до някъде ограничава зрителя от собствени интерпретации,тя го лишава от възможността да идентифицира себе си в ситуацията,ролята му вече се променя,от него вече не се очаква в безмълвно съзерцание да търси свои лични емоционални състояния,а просто да се съсредоточи върху процеса на възприемане и по този начин да го направи значим. Мими Руменова кратко био Мими Руменова Йорданова /1971 Балчик/ 1991-1998- ВТУ"Св.св.Кирил и Методий",факултет "Изобразителни изкуства",специалност"Живопис" Самостоятелни изложби: 2007-"5Х5"-Радио Варна-Варна 2006-Галерия "Юка"-Варна 1997-ГХГ-Добрич По-важни участия: 2010- August in art, галерия”Архис”-Варна 2010-“Рисунка”-ГХГ-Варна 2005-Гости на Истанбулското биенале и техни гости-Галерия "Артея"-Варна 2004-Национална младежка изложба-"Шипка"6-София 2004-Галерия "Буларт"-Варна 2004-ГХГ-Балчик 2004-"Голо тяло"-ГХГ-Варна 2004-Галерия "Кавалет"-Варна 2003-Галерия "Кавалет"-Варна 2003-"Диалози"-Галерия "Кавалет"-Варна 2002-Пролетен младежки салон-ГХГ-Варна 2002-"4хМ"-Галерия "Кавалет"-Варна 2001-"Пролетна изложба"-Галерия "Артин"-Варна Носител на награда "Сталкер" за 2006 година